ยื่น「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ที่สถานทูตญี่ปุ่นเพื่อดำเนินเรื่องแต่งงานกับคนไทย

ยื่น「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ที่สถานทูตญี่ปุ่นเพื่อดำเนินเรื่องแต่งงานกับคนไทย

タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 10การแต่งงานระหว่างคนไทยและคนต่างชาติ สำหรับการดำเนินเรื่องที่ไทย จำเป็นต้องได้หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส และ หนังสือรับรองความเป็นโสดที่ออกโดยสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยครับ

ขั้นตอนการดำเนินเรื่องการแต่งงานกับคนไทย

ผมกำลังจะแต่งงานกับแฟนคนไทยที่คบหาดูใจกันมาครับ

เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาผมได้รวบรวมไว้ในหมวด “แต่งงานกับคนไทย“ครับ

ซึ่งการแต่งงานระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้น ผมได้ทดลองเดินเรื่องด้วยตนเองและทำการรวบรวมขึ้นมาครับ

ในกรณีของผมคือ ผมอาศัยอยู่ที่กรุงเทพ ส่วนแฟนผมก็อาศัยอยู่ที่กรุงเทพด้วยเช่นกัน

ผมจึงดำเนินตามขั้นตอนจากไทยก่อน ถึงจะเริ่มดำเนินเรื่องต่อไปที่ญี่ปุ่น

ขั้นตอนการดำเนินเรื่องแบบคร่าวๆ

 1. ไปให้สถานทูตญี่ปุ่นออกเอกสารรับรองว่าผมสามารถแต่งงานกับคนไทยได้
 2. เอาเอกสารไปให้ให้กระทรวงต่างประเทศของไทยรับรอง
 3. จดทะเบียนสมรสที่ที่ว่าการอำเภอไทย
 4. ส่งเอกสารการจดทะเบียนสมรสไปที่ญี่ปุ่น

ขั้นตอนที่ต้องทำในครั้งนี้คือ ข้อ 1 ครับ

ตรวจสอบเอกสารสำคัญ

เอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ ผมได้เขียนบอกไปแล้วในบทความตอนที่แล้ว

ในส่วนของทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น จำเป็นต้องส่งมาจากญี่ปุ่น ดังนั้นควรเตรียมก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์นะครับ
タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 1

เอกสารที่คู่สมรสฝ่ายญี่ปุ่นจะต้องเตรียม

タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 2

 1. หนังสือเดินทาง
 2. ตัวจริง และสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนตัว

 3. ใบอนุญาตทำงาน
 4. ตัวจริงและสำเนาหน้าที่ได้รับการประทับล่าสุด

 5. ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น(โคะเซกิโทฮง) 3 ฉบับ
 6. เอกสารตัวจริงที่ได้รับการออกนับจากวันที่จะยื่นภายใน 3 เดือน ผมให้ครอบครัวที่ญี่ปุ่นส่งมาให้ครับ
  ในการยื่นเอกสารขอหนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส และ หนังสือรับรองความเป็นโสดใช้ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่นเพียงฉบับเดียวก็จริงแต่ในขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนสมรสจำเป็นต้องใช้อีก 2 ฉบับ ดังนั้น รวบรวมส่งมาจากญี่ปุ่นในครั้งเดียวดีกว่าครับ

 7. หนังสือรับรองการทำงานและหนังสือรับรองรายได้
  เนื่องจากผมทำงานอยู่ในประเทศไทย จึงขอให้ทางบริษัททำเอกสารให้ครับ
  ไม่จำเป็นต้องใช้หัวกระดาษทางการของบริษัทครับ
  จะออกเป็นภาษาไทย อังกฤษ หรือญี่ปุ่นก็ได้ครับ

เอกสารที่คู่สมรสฝ่ายไทยจะต้องเตรียม

タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 3
ไม่จำเป็นต้องแปลและรับรองการแปล

 1. หนังสือเดินทาง
 2. ตัวจริง และสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนตัว(ถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องนำมา)

 3. ทะเบียนบ้าน
 4. ตัวจริงและสำเนาหน้าแรก,หน้าที่มีชื่อตัว และหน้าที่ 18 รวมทั้งหมด 3 หน้า

 5. บัตรประจำตัวประชาชน(ID Card)

ตัวจริงและสำเนา

เกี่ยวกับทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้านคือเอกสารที่แสดงถึงถิ่นที่อยู่ของไทย

ทะเบียนบ้านของไทยนั้นหน้าตาคล้ายๆกับสมุดบัญชีธนาคารครับ จะมีชื่อของเจ้าบ้านอยู่ในหน้าแรก และผู้อาศัยอยู่ในหน้าถัดๆไปครับ

ซึ่งต่างจากทะเบียนบ้านญี่ปุ่น(จุมินเฮียว) เล็กน้อยคือ มีกรณีที่จริงๆแล้ว พ่ออยู่บ้านด้วยกันมีแม่เป็นเจ้าบ้าน ส่วนชื่อพ่อเป็นเจ้าบ้านอีกหลัง ดังนั้นทะเบียนบ้านภายในครอบครัวก็จะซับซ้อนขึ้นมาครับ

ยื่นเอกสารที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ผมได้ถ่ายเอกสารสำรองไว้หลายๆชุดเผื่อเอาไว้ แล้วเอาให้แฟนเซ็นต์ในส่วนที่เป็นเอกสารของแฟน

สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเปิดทำการเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้นครับ

ผมจึงขอลากิจออกไปทำเรื่องประมาณ 1ชั่วโมง

(ทำเรื่องใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆครับ)

ลงรถไฟใต้ดินMRT ที่สถานีลุมพินี ทางออกหมายเลข3จากนั้นเดินไปยังสถานทูตใช้เวลาประมาณ 5 นาทีครับ
タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 4
สิ่งที่ผมอยากจะให้ระวังนิดนึงคือประตูทางเข้าออกของสถานทูตมี 2 ทาง ครับ

ครั้งนี้ผมมายื่นเรื่องขอหนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส และ หนังสือรับรองความเป็นโสด จึงต้องไปติดต่อที่สำนักกงสุลครับ
タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 16
อันนี้ทางเข้าออกตึกสำนักงานครับ
タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 5
ในกรณีที่มีนัดกับบุคคลภายในสถานทูต ต้องเข้าประตูนี้ครับ

ที่ทางเข้าออกมียามรักษาความปลอดภัยรักษาการอยู่อย่างแน่นหนา ผมถูกถามว่ามีนัดธุระหรือไม่จากยามที่อยู่ข้างในป้อมกระจกสีทึบเกือบดำสนิท

ผมเข้าผิดฝั่งตั้งใจจะมาตึกสำนักงานซึ่งแน่นอนว่าไม้ได้มีนัดกับทางสถานทูตครับ

ยามเป็นคนไทยครับ จึงฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออก

「เอา เต่งกาน เอ็กกะสาน」

(ต้องการเอกสารการแต่งงาน)

พอผมพูดภาษาไทยแบบงูๆปลาๆแบบนั้นไปปุ๊บ เหมือนยามจะฟังผมที่ผมบอกเข้าใจ และบอกทางเข้าสำนักงานให้แก่ผม

※ภาษาไทยที่ถูกต้องคือ “เอาเอกสารการแต่งงาน”
タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 15
นี่คือทางเข้าสถานทูตครับ

เอ่อ..เป็นทางเข้าฝั่งสำนักงานครับ

ผมรู้สึกได้ถึงการ(ไม่)ยินดีตอนรับ…เป็นอย่างมาก

กระจกเป็นสีควันทึบเข้มจนผมมองไม่เห็นหน้าคนที่อยู่ข้างใน

「พาสปอร์ต!พาสปอร์ต!」

ยามที่ดูเหมือนจะเป็นคนไทยพูดขึ้น

ผมยื่นพาสพอร์ตผ่านช่องอันน้อยนิดไป

ผมรู้สึกอย่างแรงกล้า ถึง「ความรู้สึกที่พาสปอร์ตของผมหายเข้าไปแล้วจะไม่ได้คืน」แต่ผมก็ได้รับกลับมาอย่างปลอดภัยและเข้าสถานทูตได้ในที่สุด

พอเข้าไปแล้ว…
タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 14
ก็ยังไม่รับรู้ถึงบรรยากาศของการต้อนรับใดๆทั้งสิ้น ดูไม่มีอะไรเลยจนผมสับสน

จากนั้น เป็นการเช็คสัมภาระ

ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนการเช็คสัมภาระที่สนามบินเลยครับ

ถึงจะเหมือนกับที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่นก็จริง แต่ถ้าคิดสุ่มสี่สุ่มห้าเข้ามาง่ายๆ คงไม่ได้ เพราะที่นี่คือต่างประเทศครับ ประเทศไทยครับ

เพราะเป็นที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย ดังนั้นสำคัญกว่าต้อนรับคือความปลอดภัย

และแล้วผมก็มาถึงสำนักงานกงสุลของสถานทูตครับ
タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 13
มาขอออกเอกสารรับรอง「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ที่ชั้น 1 ครับ
タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 12
สถานที่ที่มีแต่คนญี่ปุ่นเต็มไปหมด ทำให้ผมรู้สึกประหม่าขึ้นมายังไงก็ไม่รู้ครับ

แต่ตอนที่เรียกคิวกลับเรียกแค่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษครับ เลยได้ความรู้สึกว่า อ้าวก็ไทยนี่หว่า กลับคืนมาอีกครั้ง
タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 11
ก่อนที่จะรับบัตรคิวให้ไปติดต่อที่เคาเตอร์หมายเลข 4 ก่อน โดยบอกว่า「มายื่นเรื่องแต่งงานกับคนไทย」
タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 9
ในขั้นตอนนี้จะได้รับ เอกสารคำถามเพื่อออก「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ เอกสารใบคำร้องขอหนังสือรับรอง

หลังจากที่กรอกแล้ว ก็ให้กดรับบัตรคิว(คำร้องประเภทD)
タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 6
เอกสารคำถามเพื่อออก「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」นั้นจะมีคำถามทั้งหมด 5 หัวข้อ

 1. ประวัติการแต่งงาน (เคย/ไม่เคย)
 2. หลังจากแต่งงานแล้วจะอาศัยอยู่ที่ไหน?
 3. มีให้เลือกระหว่างญี่ปุ่น,ไทยและอื่นๆ

 4. ชื่อคู่สมรสชาวต่างชาติเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
 5. ​อาชีพของผู้ยื่นคำร้อง
 6. ชื่อผู้รับรองที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น 2 คน เขียนชื่อพร้อมที่อยู่

เขียนชื่อพ่อกับแม่(ฝ่ายญี่ปุ่น) ก็ได้ครับ

タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 7
ในแผ่นใบคำร้องขอหนังสือรับรอง ให้กรอกข้อมูลชื่อจริง วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบันในไทย

เหตุผลการขอหนังสือรับรอง ที่ข้อ 7 ให้วงกลมที่แต่งงาน และวงกลมที่ข้อ12 ที่ว่าการอำเภอในไทย
タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 8
ส่วนรายละเอียดคำขอ ทางเจ้าหน้าที่เป็นคนกรอกให้ตอนไปรับเอกสารที่เคาเตอร์ครับ

กรอกทั้งหมดเสร็จ และได้บัตรคิวมาแล้ว(คำขอประเภทD)ก็รอให้เจ้าหน้าที่เรียกตามคิวครับ

พอถึงคิว ก็ให้ยื่นเอกสารที่เตรียมมาและเอกสารที่กรอกเสร็จ

การดำเนินเรื่องขอเอกสารสารเสร็จไปอย่างราบรื่นก็จะได้รับใบนัดรับ ครับ
タイ人と結婚 国際結婚 婚姻手続き 結婚資格宣言書 独身証明 在タイ日本大使館 申請 バンコク 10
วันที่รับเอกสาร หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส และ หนังสือรับรองความเป็นโสด เป็นวันถัดไปครับ

ตอนที่มารับเอกสารมีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย 850 บาท ครับ

ผมต้องขอบริษัทลากิจมารับเอกสารอีกครั้งสินะ

เพิ่มเติม

ไปรับเอกสารมาแล้ว

【แต่งงานกับคนไทย】ไปรับเอกสาร「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย

เวลาทำการของสถานทูตญี่ปุ่นและวิธีเดินทาง

เวลายื่นและรับเรื่อง:8:30~12:00/13:30~16:00(วันจันทร์ – วันศุกร์)

วันหยุดสถานทูต:วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการของไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูที่เว็บไซต์ของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

http://www.th.emb-japan.go.jp/index.htm

วิธีเดินทางไป

ลงรถไฟใต้ดินMRT ที่สถานีลุมพินี ทางออกหมายเลข3จากนั้นเดินประมาณ 5 นาที

タイ人と国際結婚カテゴリの最新記事