ขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น(สำหรับชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในประเทศไทย)

ขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น(สำหรับชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในประเทศไทย)


ขั้นตอนการดำเนินเรื่องการแต่งงานของผมกับแฟนคนไทยกำลังดำเนินไปเรื่อยๆครับ
ครั้งนี้ ผมได้ทำสรุปขั้นตอนการแต่งงานระหว่างประเทศทั้งหมดมาให้ดูครับ

ขั้นตอนที่ผมได้ดำเนินการคือการสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในประเทศไทยครับ
เป็นประเภทยื่นจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยก่อนแล้วจึงแจ้งที่ประเทศญี่ปุ่นภายหลัง
ผมได้ดำเนินการจดทะเบียนในประเภทที่คู่สมรส(ชาวญี่ปุ่น)พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยครับ

1.การเตรียมเอกสารที่จำเป็น

ก่อนอื่นต้องรวมรวบเอกสารที่จำเป็นครับ

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับคู่สมรสฝ่ายญี่ปุ่น(ชาย)

กรณีที่คู่สมรสฝ่ายญี่ปุ่นทำงานในไทย ต้องยื่นหลักฐาน”ใบแจ้งถิ่นที่อยู่”ต่อสถานทูตญี่ปุ่นในไทย

 1. หนังสือเดินทาง(Passport)
 2. ตัวจริงและสำเนา

 3. ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit)
 4. ตัวจริงและสำเนา

 5. ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น(โคะเซกิโทฮง) 3 ฉบับ
 6. ตัวจริง วันที่ออกเอกสารไม่เกิน3 เดือนนับจากวันยื่น ของผมให้ที่บ้านไปขอและส่งมาให้จากญี่ปุ่น

 7. หนังสือรับรองการทำงานและหนังสือรับรองรายได้
  เนื่องจากผมทำงานอยู่ในประเทศไทย จึงขอให้ทางบริษัททำเอกสารให้ครับ

ไม่จำเป็นต้องใช้หัวกระดาษทางการของบริษัทครับ
จะออกเป็นภาษาไทย อังกฤษ หรือญี่ปุ่นก็ได้ครับ

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับคู่สมรสฝ่ายไทย(หญิง)

ไม่จำเป็นต้องรับรองการแปล

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. ตัวจริงและสำเนา(ถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องนำมา)

 3. ทะเบียนบ้าน
 4. ตัวจริงและสำเนา

 5. บัตรประจำตัวประชาชน

ตัวจริงและสำเนา

2.ยื่นใบคำร้องขอจดทะเบียนสมรสที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย

ลิ้งค์ข้างล่างนี้คือตอนที่ผมไปยื่นใบคำร้องมาครับ
ยื่น「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ที่สถานทูตญี่ปุ่นเพื่อดำเนินเรื่องแต่งงานกับคนไทย

สิ่งสำคัญ

 1. เอกสารที่เตรียมมาในข้อ 1
 2. ใบคำร้องในการขอหนังสือรับรอง(ใบคำร้องฯ ขอได้ที่เคาน์เตอร์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
 3. 「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」เป็นใบแบบสอบถาม(ขอได้ที่เคาน์เตอร์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)

นำเอกสารที่เตรียมตามข้อ 1 ไปยังสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยครับ
ส่วนใบคำร้องในการขอหนังสือรับรองและหนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรสที่ต้องกรอกสามารถขอได้ที่เคาน์เตอร์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยครับ

ขั้นตอนนี้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทนได้ครับ แต่ว่าตัวที่ต้องกรอกอย่างใบคำร้องขอหนังสือรับรองและหนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส หากผู้รับมอบอำนาจไม่สามารถกรอกได้จะทำให้เกิดปัญหากับใบเสร็จชำระเงิน ดังนั้นถ้าเจ้าตัวมายื่นเองน่าจะดีกว่าครับ

ใบเสร็จชำระเงินของเอกสารรับรอง

ลิ้งค์ข้างล่างนี้คือตอนที่ผมไปรับเอกสารครับ (อยู่ในขั้นตอนการแปลเป็นภาษาไทย)
【แต่งงานกับคนไทย】ไปรับเอกสาร「หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส」และ「หนังสือรับรองความเป็นโสด」ที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย

สิ่งที่จำเป็น

 1. ใบเสร็จชำระเงินของเอกสารรับรอง
 2. ค่าธรรมเนียม

หลังจากวันที่ไปยื่นคำร้องถัดไป 1 วันทำการ ก็ไปรับเอกสารครับ
ขั้นตอนนี้เจ้าตัวต้องมาด้วยตนเองครับ

สิ่งที่จำเป็นสำหรับครั้งนี้คือใบเสร็จชำระเงินของเอกสารรับรองและค่าธรรมเนียม
หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส 540บาท
หนังสือรับรองความเป็นโสด 380บาท

3.ไปรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศของไทย

ลิ้งค์ข้างล่างนี้คือตอนที่ผมไปรับรองเอกสารที่แจ้งวัฒนะมาครับ
(อยู่ในขั้นตอนการแปลเป็นภาษาไทย)
[แต่งงานกับคนไทย]ไปดำเนินเรื่องรับรองคำแปลเอกสาร “หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส” และ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” ที่กรมการกงสุลไทย

สิ่งที่จำเป็น

 1. หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรสและหนังสือรับรองความเป็นโสด(ได้มาในข้อ2)
 2. หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรสและหนังสือรับรองความเป็นโสดฉบับแปลเป็นภาษาไทย
 3. สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสชาวญี่ปุ่น

ไปรับรองเอกสารที่สถานกงศุลกระทรวงการต่างประเทศเขตแจ้งวัฒนะครับ
สำหรับหนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรสและหนังสือรับรองความเป็นโสดสามารถเอาไปแปลได้ที่ร้านแปลเอกสารที่มีอยู่ในบริเวณใกล้ๆสถานกงสุลได้ครับ

เหมือนเอกสารจะได้รับภายใน 2 วันครับ แต่ก็อาจจะเลื่อนเร็วขึ้นหรือช้าลงก็ได้ครับ เพราะที่นี่คือประเทศไทย

4.ยื่นจดทะเบียนสมรสที่ที่ว่าการอำเภอในประเทศไทย

อันนี้ลำบากมากครับ ผมไปที่ว่าการอำเภอมาหลายรอบเลย
(อยู่ในขั้นตอนการแปลเป็นภาษาไทย)

สิ่งที่จำเป็น

 1. เอกสาร 2 ฉบับที่ได้รับรองการแปลมาจากกระทรวงการต่างประเทศ
 2. หนังสือเดินทาง
 3. (พยานและล่ามในกรณีที่คู่สมรสไม่เข้าใจภาษาไทย)

คู่สมรสทั้งคู่ต้องไปยื่นจดทะเบียนด้วยตนเองครับ
หลังจากได้รับการออกทะเบียนสมรสแล้ว การดำเนินเรื่องการจดทะเบียนสมรสในไทยถือว่าเสร็จสิ้นครับ

5.ยื่นเรื่องจดทะเบียนสมรสไปที่ญี่ปุ่น

หลังจากได้รับใบทะเบียนสมรสแล้ว ก็เดินทางไปที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยครับ
(อยู่ในขั้นตอนการแปลเป็นภาษาไทย)
国際結婚しました!タイで国際結婚の手続きにバンコクの区役所に5回も行ったけど!

สิ่งที่จำเป็น

 1. ทะเบียนสมรสที่จดในไทย(ได้มาจากข้อ 4)
 2. ตัวจริงและสำเนา

 3. ทะเบียนบ้าน
 4. ทะเบียนบ้านของคู่สมรสฝ่ายไทย (ตัวจริงและสำเนา)

 5. ทั้ง2 อย่างที่เขียนมาต้องนำไปแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อน
 6. ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น(โคะเซกิโทฮง) 2 ฉบับ
 7. สำหรับฝ่ายญี่ปุ่น(ชาย)

 8. ทะเบียนสมรส(ขอได้ที่เคาน์เตอร์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)

ภายใน 3 เดือนหลังจากที่ได้รับการออกทะเบียนสมรสจากที่ว่าการอำเภอที่ไทยแล้ว จำเป็นต้องยื่นทะเบียนสมรสและเอกสารอื่นๆที่จำเป็นไปยังสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยครับ

สรุป

ที่เขียนอยู่ด้านบนนี้คือขั้นตอนการดำเนินเรื่องการแต่งงานระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นประเภทที่พำนักอยู่ในประเทศไทยครับ
ถ้าดำเนินการเสร็จทุกอย่างแล้วผมจะมารีวิวให้อ่านนะครับ

แต่ว่าการดำเนินเรื่องการแต่งงานของผมยังเหลือการขอวีซ่าเพื่อพำนักในญี่ปุ่นสำหรับคู่สมรสครับ ซึ่งจำเป็นต้องแยกเดินเรื่องเพื่อขอวีซ่าต่างหาก
ดูจะยุ่งยากไม่น้อยเลย เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังในโอกาสหน้าครับ

タイ人と国際結婚カテゴリの最新記事